Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies serwisu www.crazygecko.eu

Wprowadzenie poniższego opisu plików cookies, tzw. „ciasteczek” ma za zadanie m.in. zaznajomić Państwa z zasadami ich umieszczania na komputerze, rodzajami plików wykorzystywanych przez nasz serwis oraz metodami i możliwościami ich usuwania lub blokowania.

1. Co to są pliki cookies?
Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podczas przeglądania witryny internetowej plik cookie umieszczony w urządzeniu wyśle określoną informację do przeglądarki. Pliki cookies są obecnie bardzo rozpowszechnione i wykorzystywane przez większość serwisów internetowych. W efekcie ich stosowania serwisy te mogą być bardziej sprofilowane na działania korzystających z nich użytkowników. Szersze informacje na temat działania plików cookies znajdują się m.in. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

2. Czym są pliki cookies zewnętrzne i wewnętrzne?
W serwisie możliwe jest wykorzystywanie zarówno plików wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies wewnętrzne oraz uzyskującym do nich dostęp jest TwoGecko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Powstańców Śląskich 20B; 01-381 Warszawa; NIP 5223064666; REGON 364631106; KRS 0000621288, dalej jako „Operator Serwisu”.

W przypadku plików zewnętrznych ich operatorem jest podmiot trzeci, niezależny od operatora serwisu. W przypadku takich plików Operator serwisu nie korzysta z informacji dostarczanych przez takie pliki cookie. Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot trzeci zgodnie z jego polityką prywatności oraz z jego własną polityką cookies.

3. Czym są pliki cookies tymczasowe i trwałe?
Operator serwisu może umieścić zarówno pliki cookie tymczasowe (session cookies), jak i trwałe (persistent cookies). Pliki trwałe utrzymywane są po zamknięciu przeglądarki internetowej, natomiast tymczasowe wygasają z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej i korzystania z serwisu.

4. Czy możliwe jest usuwanie i nieinstalowanie plików cookies?
Tak, użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Przeglądarki internetowe pozwalać mogą także na blokowanie niektórych z plików cookies oraz na korzystanie:
* wyłącznie z tymczasowych plików cookie,
* wyłącznie z trwałych plików cookie,
* wyłącznie z wybranych przez użytkownika plików cookie,
* wyłącznie plików cookie danego serwisu z pominięciem plików zewnętrznych.

Przeglądarki mogą również zablokować na żądanie użytkownika wszystkie pliki cookies.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W celu zablokowania lub usunięcia plików cookies prosimy o zajrzenie do sekcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej lub skontaktowanie się z producentem tej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy przykładowy instruktaż dla najpopularniejszych przeglądarek:

Google Chrome:
-> Kliknij pasek narzędzi,
-> Wybierz „Ustawienia”
-> Na dole strony kliknij „Zaawansowane”
-> W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij „Ustawienia treści”

Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich odczytywanie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Blokuj pliki cookie innych firm”.

Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” odznacz pozycję: „Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich odczytywanie (zalecane)”
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome znaleźć można na oficjalnej stronie Google.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:
-> Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”
-> W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”
-> Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
-> Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie

Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer. Więcej informacji dotyczących ustawień należy poszukiwać na stronie producenta.

Zapobieganie zbieraniu i przechowywaniu informacji przez program Microsoft Edge:
1. W przeglądarce Microsoft Edge wybierz pozycję Więcej  > Ustawienia .
2. Wybierz Wyświetl ustawienia zaawansowane.
3. W obszarze Prywatność i usługi > Pliki cookie wybierz odpowiednią opcję:

Blokuj wszystkie pliki cookie uniemożliwia wszystkim witrynom internetowym zapisywanie plików cookie na komputerze.

Blokuj tylko pliki cookie innych firm zezwala na pliki cookie z odwiedzanej witryny internetowej, ale blokuje pliki cookie z zewnętrznych usług internetowych, takich jak reklamy osadzone w odwiedzanych stronach internetowych.

Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Microsoft Edge. Więcej informacji dotyczących ustawień należy poszukiwać na stronie producenta.

Mozilla Firefox:
-> Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”
-> Wybierz panel „Prywatność”
-> W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”

Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.

Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.

Opera:
-> Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Podstawowe”
-> W menu na dole znajduje się sekcja: „Ciasteczka”
-> W sekcji ciasteczka pozostają do wyboru cztery opcje: Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”

Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Opera Software.

5. Czym skutkuje nieobsługiwanie plików cookies pochodzących z naszego serwisu?
Ograniczenie stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki skutkować może ograniczeniem wybranych funkcjonalności serwisu przykładowo – brakiem zapisu informacji wprowadzonych przez Użytkownika Serwisu w formularzach, co oznaczać będzie konieczność wprowadzania wszystkich informacji od nowa do wcześniej wypełnionych formularzy.
Jeśli obsługa plików cookie w przeglądarce została włączona, a mimo to nadal wyświetlany jest komunikat błędu o wyłączonej obsłudze ciasteczek, sugerowane jest otwarcie nowego okna przeglądarki. Zdarza się, że pliki cookie nie są poprawnie obsługiwane, gdy używanych jest wiele kart w jednym oknie przeglądarki.

6. Jakimi plikami zarządza Operator Serwisu oraz jakie pliki umieszcza?
Pliki cookies pozyskiwane wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tychże stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
3. utrzymywania oraz korzystania w przyszłości przez Użytkownika z informacji wprowadzonych jednorazowo przez Użytkownika w formularzach, z których Użytkownik korzysta w Serwisie (tzw. flash cookies – dostępne tylko po stronie komputera klienta);
4. profilowania użytkownika.

Ponadto Operator Serwisu uzyskuje dane o czynnościach Użytkownika na stronach serwisu w celach prowadzenia statystyk co pozwala na optymalizację treści serwisu i działania udostępnianych aplikacji.

7. Inne możliwości wykorzystywania plików cookie w serwisie
Oprócz powyższych działań Operator Serwisu:
-> korzysta w serwisie również z usługi Google Adwords. Funkcja śledzenia konwersji w systemie AdWords korzysta z plików cookie. Funkcja ta dodaje pliki cookie po kliknięciu wyświetlanej użytkownikowi reklamy, w konsekwencji czego dochodzi do monitorowania przeprowadzonej sprzedaży albo innych konsekwencji wyświetlanej reklamy.
-> buduje usługi serwisu wykorzystując remarketing, który ułatwia kierowanie reklam z danej tematyki do osób wcześniej już zainteresowanych danym zagadnieniem.

Wyjaśnić należy, iż technologie remerketingowe stosują pliki cookie w dostarczaniu reklam spersonalizowanych. Trafiając na kolejne strony użytkownik uzyska reklamę sprofilowaną w oparciu o informacje oglądane na wcześniejszych stronach. Odpowiednio reklama wyświetlana na stronach serwisu budowana może być o wcześniej uzyskane informacje o użytkowniku, zaczerpnięte z jego dotychczasowych zachowań i poszukiwań produktów.

Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Operator Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

8. Postanowienia końcowe polityki wykorzystywania plików cookies
Zmiany przepisów prawnych, rozwój serwisu, jak również postęp technologiczny mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Operatora Serwisu polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, Operator Serwisu poinformuje o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

Operator zachęca wszystkich Użytkowników do śledzenia Polityki Prywatności w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez Operatora Serwisu polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: kontakt@twogecko.pl

Zaznaczamy, iż zmiana podmiotu pełniącego rolę obsługującego politykę plików cookies nie powoduje żadnych modyfikacji co do dotychczasowych zasad i metod prowadzenia tej polityki.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje zmiany podmiotu, może usunąć wszelkie pliki cookies z własnego urządzenia oraz nie korzystać z plików cookies w przyszłości zarówno w związku z używaniem strony internetowej, jak i aplikacji pobieranych z jej pomocą. W takim przypadku jednak ograniczenie stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki skutkować będzie ograniczeniem wybranych funkcjonalności serwisu.

©2016 - 2020 All right reserved CrazyGecko. Privacy policy and Terms of Use