Contact us

We are willing to answer any question and we will dispel every doubt

Address

CrazyGecko

ul. Powstańców Śląskich 20B

01-381 Warszawa

Contact

phone +48 576 427 698

Email kontakt@twogecko.pl


NIP 5223064666

REGON 364631106

KRS 0000621288

Please contact us:

phone 576 427 698

Potwierdzam zapoznanie się z wszystkimi poniższymi oświadczeniami akceptując je w sposób świadomy i dobrowolny.

Zaznacz wszystko
Oświadczam * , że w związku z rejestracją w Serwisie crazygecko.eu wyrażam w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w procesie rejestracji w postaci danych podanych w formularzu a w szczególności: Imię, Daty rejestracji, Indywidualnego ID, Adresu email, Adresu IP rejestracjiw celu umożliwienia mi korzystania z serwisu, realizacji usług świadczonych przez Serwis, wypełnienia zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy mną a Serwisem oraz świadczenia na moją rzecz przez Administratora usług drogą elektroniczną.

Oświadczam*, iż wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny zgodę na przetwarzanie moich powyżej wymienionych danych osobowych w celu, prowadzenia marketingu produktów i usług własnych Administratora, jak również powiązanych z nim podmiotów ( „Partnerów”), w tym marketingu przy wykorzystaniu platform RTB oraz informatycznych urządzeń końcowych.

* Oświadczam * , iż wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie - profilowanie moich danych osobowych, prowadzące do analizy i prognozy osobistych preferencji, zachowań i postaw pod kątem działań marketingowych

Oświadczam * , iż jest mi wiadome i akceptuję fakt, że proces profilowania skutkuje przygotowaniem spersonalizowanych ofert handlowych, rabatów i promocji, a nadto w każdym momencie przysługuje mi prawo do wniesienia od niego sprzeciwu.

Wyrażam zgodę * na przesyłanie na mój adres e-mail podany w procesie rejestracji spersonalizowanych informacji handlowych o produktach i usługach własnych Administratora, jak również powiązanych z nim podmiotów ( „Partnerów”)

Oświadczam * , że mam ukończone 16 lat

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych uzyskanych w procesie rejestracji i tworzenia konta Użytkownika wskazanym w Regulaminie Partnerom Administratora w celach tożsamych ze wskazanymi w powyższych oświadczeniach.

* Przyjmuję do wiadomości, że:

a. administratorem moich danych osobowych będzie spółka TwoGecko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-381, przy ul. Powstańców Śląskich 20B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000621288, NIP: 5223064666, REGON: 364631106, o kapitale zakładowym w kwocie 5 0000 zł,

b. przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – to jest wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,

c. zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać w każdym momencie cofnięta – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d. dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania konta Użytkownika w Serwisie, usunięcie konta pozostaje równoznaczne z usunięciem przez Administratora danych osobowych Użytkownika; za wyjątkiem wskazanym w Regulaminie,

e. mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, jak również do ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f. przysługuje mi prawo wniesienia do właściwego organu nadzorczego skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych naruszającego przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

g. akceptacja Regulaminu oraz ukończenie 16 r.ż. jest warunkiem koniecznym do utworzenia konta Użytkownika,

h. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w procesie rejestracji dla uzyskania dostępu do określonych usług, produktów lub treści cyfrowych bez nośnika lub odpowiedzi na wiadomość, brak wyrażenia zgody skutkować może ograniczonym dostępem do zasobów Serwisu

Company's data

NIP 5223064666
REGON 364631106
KRS 0000621288

©2001 - 2017 All right reserved CrazyGecko. Privacy policy and Terms of Use